FILM K SHLÉDNUTÍ ZDARMA

Převod rozmnožovacího pudu včel (rojení) na každoroční produkci medu a vosku, se zřetelem k povinné likvidaci roztoče Varroa Destructor, rozšířené o využití trubčího plodu chovaného v oddělené časti včelího úlu.

PRO KOHO JE VČELAŘSKÁ METODA VHODNÁ

Tato uvedena metoda chovu včel je vhodná pro malovčelaře s optimálním počtem včelstev na stálém stanovišti s až 15 úly. Včelař musí mít dostatek času se včelstvu věnovat.

Metoda není vhodná pro velkovčelaře, protože:

  • z pohledu množství úlů je metoda časově náročná,
  • ve včelstvu se nesmí zanechat jediný matečník nebo miska,
  • velkovčelaři včelstva můžou převážet za dalším zdrojem snůšky a tento převoz by včelstva možná nevydržela.

 Základní přehled práce včelaře při využití metody zde zmiňované

Včely mají jenom jeden vstup do úlu, a to ve spodním nástavku.

Včelí matka je v nejvyšším patře úlu, v nástavku, který má na spodní straně první mateří mříž.

Je nezbytné, aby v období, kdy včelstvo v plodišti chová na stavebním rámku trubce, byl tento trubčí plod jednou za devět dní bezpodmínečně vyříznut, trubčina vymačkána a po vyvaření získána produkce vosku. Vyříznutí trubčího plodu ze stavebního rámku a kontrola plodiště trvá zhruba 20 minut. Pokud by včelař nechal trubce ze stavebního rámku vylíhnout, došlo by k velkému rozmnožení roztočů a zničení včelstva. Pro takové včelaře je tato metoda naprosto nevhodná.

Druhá mateří mříž je trvale umístěna mezi první a druhé patro úlu. Tato druhá spodní mateří mříž znemožní trubcům z okolní přírody dostat se do druhého i třetího patra úlu. Tím je způsobeno, že včely ve všech zmiňovaných nástavcích přítomnost trubců postrádají a ochotně pak postaví velké množství perfektní trubčiny ve stavebních rámcích ve druhém patře úlu v touze mít trubce. Tyto rámky potom postupně naplní medem, protože k těmto trubčím buňkám přes mateří mříž nemá matka přístup. Z nově postavených plástů s trubčinou ve stavebních rámcích se med odstředivou silou v medometu lépe sklízí. A i samotná produkce čistého vosku je vítána.

Pro rojení včely potřebují dostatečné zásoby a trubce. Pokud včely samotné trubce nemají, do té doby připravují zásoby.

Protože matka pod mříží stavební rámky s trubčinou nezaklade, tak včely trubčí dílo nakonec zaplní kvalitním medem. A to je to, z čeho včelař těží.

Podrobný popis včelařské metody, časový plán prací se včelstvem a další filmy získáte přístupem do členské sekce: Popis včelařské metody.

Film vás provede části o Autorovi, následuje první medobraní, část o vyříznutí trubčiny, druhé medobraní a slovo na závěr.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI. Tento on-line program slouží pro vzdělávací a informační účely. Informace, které se zprostředkovávají v on-line programů jsou pouze návody a doporučení. Nejsme jakkoliv odpovědni za Váš úspěch či neúspěch při aplikaci on-line vzdělávacích produktů v praxi, za Vaše pocity, zdravotní stav a stavy, které můžete prožívat. Po celou dobu trvání on-line vzdělávacích produktu jste plně svéprávní a plně zodpovědní za své jednání, chování a své rozhodování. Váš úspěch je odvislý od řady dalších faktorů, které nemůžeme ovlivnit, jako např. Vašich dovedností, možností, znalostí, schopností, obětavosti, situace na trhu, zdravotního stavu apod.

ZÍSKAT PŘÍSTUP DO ČLENSKÉ SEKCE

- Přehledná dokumentace výsledku mnohaleté výzkumné práce, k dispozici cca 70 min. film.
- Zdravé, silné a mírné produkční včelstvo. Pravidelná a vyrovnaná produkce medu a vosku. Oddalování rojové nálady včelstva.
- Rozšíření boje proti Varroáze a Nosemóze.
- Přehled prací a časový plán včelaře při využití včelařského pracovního postupu zde zmiňovaného. K shlédnutí je dispozici několik filmů s ukázkami prací.
- Pracovní postupy v PDF ke stažení.
- Chov včelích matek pro vlastní potřebu z vlastních zdrojů v oplodňáčcích.
- Pracovní postupy s oplodňáčky, plemenáči a oddělky.
- Uvnitř členské sekce několik filmů s podrobnými ukázkami prací s oplodňáčky i oddělky. Pracovní postupy v PDF ke stažení.
- Vyroba kvalitní medoviny z medu, propolysu, vody a révy pro osobní spotřebu včelaře.
- Receptura ke stažení a film s výrobním postupem ke shlédnutí.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI. Tento on-line program slouží pro vzdělávací a informační účely. Informace, které se zprostředkovávají v on-line programů jsou pouze návody a doporučení. Nejsme jakkoliv odpovědni za Váš úspěch či neúspěch při aplikaci on-line vzdělávacích produktů v praxi, za Vaše pocity, zdravotní stav a stavy, které můžete prožívat. Po celou dobu trvání on-line vzdělávacích produktu jste plně svéprávní a plně zodpovědní za své jednání, chování a své rozhodování. Váš úspěch je odvislý od řady dalších faktorů, které nemůžeme ovlivnit, jako např. Vašich dovedností, možností, znalostí, schopností, obětavosti, situace na trhu, zdravotního stavu apod.